Liên hệ

Phong Thủy Bảo Linh

Địa chỉ: 
138 Lê Đình Lý, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: 
0905 747 229 - 0905 820 881
E-mail: 
phongthuybaolinh@gmail.com

Chi nhánh Điện Biên Phủ

Địa chỉ: 
328 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: 
0905 820 881 - 0905 747 229
E-mail: 
phongthuybaolinh@gmail.com